top of page

Politica de confidențialitate privind protecția datelor & Cookies

Suntem foarte mulțumiți de interesul față de compania noastră. Protecția vieții private este deosebit de importantă pentru noi.

Prin urmare, vă vom informa în continuare despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru următoarea prelucrare a datelor este Ingricop.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Ingricoprespectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Ingricopîn limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin aceasta declaratie de protectie a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această declaratie de protective a datelor.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică exclusive serviciilor Ingricop, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostrum și Ingricop nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Ingricop a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Partneri

Ingricop nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agentii de marketing si societati de sondare a opiniei, in scopurile mentionate in prezenta politica, inclusiv companii care asigura servicii pentru mentinerea site-ului, precum Porsche Informatik GmbH cu sediulîn 5020 Salzburg, Porsche Austria GmbH & Co OG cu sediulîn 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul în 5302 Henndorf am Wallersee, care acționează pe baza instuctiunilor primite de la Ingricop

Partenerii de mai sus sunt contractati de Porsche Romania S.R.L. (in calitate de furnizor al Ingricop) pentru prestarea serviciilor specifice in folosul Ingricop.

Alți furnizori de servicii sau subcontractanți care efectuează o prelucrare specifică pot fi găsiți în lista procesării datelor individuale la punctele 4 și 5.

Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților

În plus, din partea Ingricop, nu există divulgări către terți – cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

[4.] Prelucrari de date pentru care nu este necesar consimtamantul:

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare. [De verificat ce prelucrări de date există efectiv; daca anumite prelucrari nu exista, ele vor fi eliminate din aceasta Declaratie]

[4.1] În contextul achiziției unui autovehicul nou

 Vehicul nou/ vehicul rulat – ofertă inclusiv accesorii

 • La intocmirea unei oferte personalizate pentru un vehicul nou, eventual inclusiv accesorii, sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal.

 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Întocmire ofertă pentru clienți

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 1 an

Vehicul nou – Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru derularea unei comenzii, livrare și plată în cadrul achiziției unui autovehicul nou, inclusiv accesorii sunt prelucrate de catre Ingricop datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare

 • Scop: Procesare achiziție vehicul nou pentru clienți

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Datele dvs sunt transferate catre importatorul general Porsche Romania SRL pentru procesarea achizitiei și  datele vehiculului către [ nume firma asistenta rutiera] în cazul solicitării garanției privind mobilitatea.

Drive test

 • Pentru efectuarea unui drive test Ingricop prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Realizarea unui drive-test

 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 1 an

Procesarea daunelor de transport

 • Procesarea daunelor de transport în cadrul livrării unui autovehicul nou cu prestatorul de servicii de logistică

 • Datele autovehiculului

 • Scop: Procesarea daunelor de transport

 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Intermedierea datelor autovehiculului către Lagermax Internațional Speditionen GmbH

Solicitarea catre autoritatile competente a inmatricularii autovehiculului in numele proprietarului

 • In scopul depunerii de catre Ingricop a documentelor necesare inmatricularii autovehiculului la sediile autoritatilor competente, Ingricop prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal: nume, prenume, datele personale inscrise in cartea de identitate, datele tehnice ale autovehiculului

 • Temei legal al prelucrarii: executarea contractului de mandat incheiat intre Ingricop si dumneavoastra

 • Durata de stocare: 3 ani

[4.2] În contextul achiziției sau vânzării unui vehicul rulat

Vehicul rulat – Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru achiziția unui vehicul rulat de la client, comerciant, inclusiv accesorii.sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare

 • Scop: Procesare achiziție vehicul rulat pentru clienți

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

Achiziție vehicul rulat de către dealer de la client

 • Pentru achizitia unui vehicul rulat de către dealer de la client, sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare

 • Scop: Derularea achiziției de vehicule rulate

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

Realizarea unui test de achiziție

 • Pentru realizarea unui test de evaluare pentru un vehicul rulat sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului,

 • Scop: Realizarea unui test de achiziție

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 3 ani

 • Pentru efectuarea acestei prelucrari, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate catre Porsche Finance Group Romania în cazul restanțelor la plata leasingului. Eventual datele se vor transmite și către Porsche  Romania SRL pentru vânzarea internațională a vehiculelor.

[4.3] În ceea ce privește service-ul, piesele de schimb și accesoriile

Procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație

 • Pentru procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație si a extinderilor digitale ale comenzilor de reparatii, inclusiv trimiterea unui mesaj la finalizarea serviciilor, sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Procesarea comenzilor în service, a lucrărilor de reparație si a extinderilor digitale ale comenzilor de reparatii

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului; interes legitim în caz de extindere digitala a comenzii și a documentării reparațiilor

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru efectuarea acestei prelucrari, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate către SendSMS pentru trimiterea mesajului SMS la finalizarea lucrărilor de reparație. Pentru anumite posibile pretenții de garanție, datele pot fi transmise si catre Porsche Romania SRL.

Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte

 • Pentru achiziția de piese de schimb, accesorii și unelte sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare

 • Scop: Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

Documentarea daunelor (fotografii)

 • Pentru pregatirea documentatiei Documentație referitoare la daune pentru garanție și asigurare prin intermediul fotografiilor sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele autovehiculului

 • Scop: Documentație daune vehicul pentru cereri în garanție și asigurare

 • Temei: interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

Împrumutarea/ închirierea de automobile de schimb pentru service

 • Pentru a oferi servicii de imprumut respectiv închiriere de automobile de schimb către clienți în service sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea

 • Scop: Punerea la dispoziție de automobile de schimb pe durata reparațiilor asupra vehiculului

 • Temei: Contract

 • Durata de stocare: 10 ani

Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță

 • Documentație cu privire la comanda de piese de schimb relevante pentru siguranță (de ex. Chei de schimb)

 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL.

[4.4] În legătură cu serviciile de garanție și programele de fidelizare pentru clienți

Garanție privind mobilitatea

 • Pentru oferirea serviciului de mobilitate si pentru prestarea serviciilor de asistență în caz de pană a automobilului sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii:datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Procesare garanție privind mobilitatea / asistență pană

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către importatorul general Porsche Romania SRL și în caz de reparații în service cu garanția mobilității, către Lagermax Internațional Speditionen GmbH pentru procesare și ulterior redirecționare către cel mai apropiat partener de service.

Informații cu privire la măsuri de îmbunătățire a calității

 • Pentru informarea clienților cu privire la măsurile recomandate de producător pentru automobile sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Măsuri de îmbunătățire a calității

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL.

Sesizarea daunelor

 • Transmiterea de date personale în cadrul procesării daunelor către portalul de procesare asigurări, asiguratorii ca (Aliantz Țiriac , Gurpama , Unica, Asirom, Omniasig, Grawe, Gerneralii, ABC Asigurari, Porsche Asigurari, Watford)

 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor

 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către asiguratorii ca (Aliantz Țiriac , Gurpama , Unica, Asirom, Omniasig, Grawe, Gerneralii, ABC Asigurari, Porsche Asigurari, Watford).

Calcul daune / Expertiză

 • Pentru obținerea unei expertize de la un expert si pentru întocmirea unui calcului pentru daune (estimării de costuri) sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Audatex

Garanție: Procesare și dovedirea valabilității

 • Pentru dovedirea valabilității garanției către importator și/sau producător sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Procesarea cazurilor de garanție

 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către producătorul Volkswagen AG, Audi AG, Seat S.A. și Skoda Auto a.s.

[4.5] În legătură cu procese interne

Procesarea solicitărilor clienților și gesturi de bunăvoință

 • Pentru procesarea solicitarilor clientilor (Înregistrarea, transmiterea la nivel intern/extern (procesarea) și documentarea solicitărilor clienților de pe toate canalele de comunicare) sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Procesarea solicitărilor clienților

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către importatorul general Porsche Romania SRL.

Raportare internă

 • Pentru efectuarea de evaluări interne, statistici și pregătirea referințelor de afaceri pentru controlul tranzacțiilor sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categori: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Raportare internă

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Porsche Romania SRL

Somații

 • Pentru procesarea somațiilor operaționale sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, date bancare și date privind bonitatea

 • Scop: Somații

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către birouri de încasare respectiv avocați

Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare

 • Pentru furnizarea datelor către societăți de leasing și de asigurare pe parcursul procesării tranzacțiilor de finanțare și asigurare, sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii:datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului

 • Scop: Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Finance Grup Romania.

Audit intern & audit extern

 • Pentru auditul intern respectiv auditul regulat al importatorului, pot fi prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare

 • Scop: Audit intern & audit extern

 • Temei: Interes legitim

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinierea scopului sus mentionat, datele dvs cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL și Volkswagen AG.

Punerea la dispoziție a duplicatelor certificatului auto

 • Pentru emiterea unui duplicat al certificatului auto pentru client în caz de pierdere sunt prelucrate de catre Ingricop datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului

 • Scop: Întocmirea unui duplicat după certificatul auto

 • Temei: Obligație legală

 • Durata de stocare: 10 ani

 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL

[5.] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Societatea Ingricop va prelucra datele personale menționate în următoarele scopuri pentru care este necesar consimțământul. [De verificat ce prelucrări de date există efectiv; daca anumite prelucrari nu exista, ele vor fi eliminate din aceasta Declaratie]

Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piațã și asigurarea/îmbunãtãțirea calitã

 • Presupunând cã vom primi consimțãmântul dumneavoastrã, vã vom informa pe cãile alese despre noutãți cu privire la serviciile și produsele noastre și vã vom invita la evenimentele organizate. Ne transmiteți de asemenea acordul sã vã contactãm în scop de asigurare/ îmbunãtãțire a calitãții, precum si in scopul desfasurarii studiilor de satisfactie cu produsele si serviciile noastre. Consimtãmântul, cât si revocarea acestuia se aplicã pentru Ingricop nu pentru toti dealerii din România.

 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente si studii de piata și asigurarea/îmbunãtãțirea calitãții

 • Justificare: Consimțãmântul

 • Durata de stocare: Pânã la revocarea consimțãmântului

 • Transmiterea datelor clientului, pentru studii de piata cu privire la satisfacția clienților, cãtre Porsche Romania( imputernicit al dealerului), respectiv subimputernicitii Porsche Romania SRL: CSOP SRL, TTR Group GmbH, Porsche Informatik. De asemenea, datele dvs rezultate in urma studiilor de piata, vor fi transmise catre VW AG, Audi AG, Skoda si SEAT, in mod anonim sau nu, in functie de dorinta dvs exprimata la finalul studiilor.

 • In baza interesului legitim al Ingricop, anumite informatii referitoare la consimtamantul acordat/retras de dumneavoastra vor fi pastrate de Ingricop in scopul protejarii drepturilor si intereselor Ingricop, pentru o perioada de 3 ani, reprezentand termenul de prescriptie.

Memento pentru programări de service importante

 • Presupunând că avem consimțământul dumneavoastră, vă vom informa individual despre serviciile recomandate pentru dumneavoastră.

 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente

 • Justificare: Consimțământul

 • Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului

[6.] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

[6.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[6.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[6.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[6.4] Dreptul la limitarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[6.5] Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[6.6] Dreptul la opozitie În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[6.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului roman sau european în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de Ingricopprintr-o notificare la adresa de e-mail gdpr@ingricop.ro .

[7.] Date de contact

Date de contact Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal,dl. RADU ISPAS , Nr.de telefon mobil: +40724.598.946, adresa de e-mail: gdpr@ingricop.ro ; adresa poştală: Str. Gheorghe Doja, nr. 194A, 540236 Targu Mures, judetul Mures .

Versiune: aprilie 2021

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății MATEROM SRL în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei, mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

 • Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea

 • Data și ora consultării, respectiv solicitării

 • Numele paginii consultate sau a fișierului consultat

 • Referire la pagina de pe care se consultă această pagină

 • Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului

 • sistemul de operare folosit de utilizator

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului („Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.

Setările pentru Cookie-uri pe această pagină web

Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și „strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie nu este posibilă conectarea și nu merg funcțiile din spatele conectării.

În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se solicită acordul dumneavoastră.

Ce cookie-uri folosim?

Social Plugins

Materom.ro  utilizează pe www.materom.ro și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale cum ar fi Facebook, YouTube, Twitter și Google+.

Facebook

Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la Facebook. Utilizați în acest scop butonul Like. Este vorba de o ofertă a companiei americane Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Dacă vizitați una din paginile noastre web care conține un astfel de plug-in, acest fapt nu creează o legătură cu această companie. Acest lucru se întâmplă doar dacă vă exprimați în mod explicit acordul, care vă este solicitat atunci când faceți clic pe un buton corespunzător.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook:http://www.facebook.com/policy.php

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteți preveni complet încărcarea plug-in-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu, cu un „Facebook Blocker”

YouTube

Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la YouTube. În acest scop, utilizăm clipuri video integrate în codurile paginii web. Este vorba de o ofertă a companiei americane Google Inc.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv scopul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

 

Denumire cookie/Tip Durată de viataScop

Pll_languagepersistentăAcest cookie pentru a stoca setările de limbă.

APISID, NID, SID, 1P_JARActiva pana cand sesiunea de browser este închisaAceste cookie-uri sunt utilizate de Google pentru a afișa reclame personalizate pe site-urile Google, pe baza căutărilor recente și a interacțiunilor anterioare.

APISID2 aniAcest cookie funcționează prin identificarea unică a
browserului și dispozitivului.

CONSENT1 lunaUtilizat pentru data și ora vizitei în spațiul web.

_GRECAPTCHA1 anSau reCAPTCHA v3 returnează un scor pentru fiecare cerere fără frecare de utilizator. Scorul se bazează pe interacțiunile cu site-ul dvs. și vă permite să luați o acțiune adecvată pentru site-ul dvs.

PHPSESSID1 sesiunePHPSESSID este un cookie de sesiune generat automat de către server care conține un număr lung aleatoriu care este dat de serverul însuși

Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile. Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de „Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:

Internet Explorer

A se consulta în acest sens https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • În Internet Explorer, selectați butonul Instrumente , apoi selectați Opțiuni internet.

 • Selectați fila Confidențialitate și, sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să acceptați, să blocați sau să fiți notificat în legătură cu modulele cookie principale și cu cele de la terți.

Mozilla Firefox

A se consulta în acest sens https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Pasul 1. Secțiunea „Unelte -> Opțiuni”, în partea stângă selectăm “Cofidențialitate și securitate”

 • Pasul 2 Alegem bifa de la Standard pe Personalizată și la Cookie-uri putem debifa si selecta alte setări.

Google Chrome

A se consulta în acest sens https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro

 • Pasul 1 Meniu – Setări – Confidențialitate și securitate – la secțiunea „ Setările site-ului”

 • Pasul 2 la secțiunea Permisiuni „Cookie-uri și date privind site-ul” bifați rubricile dorite – confirmați

Safari

A se consulta în acest sens https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/aside/glos0126d795/13.0/mac/10.15

 • Pasul 1 Alegeți Safari > Preferințe, faceți clic pe Intimitate

 • Pasul 2 Selectați “Împiedicați urmărirea pe site‑uri multiple”.

Versiune  (Ianuarie 2021)

bottom of page